Inkasso och inkassoåtgärder

Inkassoåtgärder är när du (gäldenären) har en obetald skuld och det sker påtryckningar eller krav mot dig att betala dessa skulder. Dessa påtryckningar brukar ske genom att man får ett kravbrev som uttryckligen förtäljer att om du inte betalar dina skulder så kommer den du är skyldig pengar (borgenären) att kontakta kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalnings-föreläggande.

Inkassokrav

Borgenären kan själv välja att driva in sin fordran (dvs den skuld du har) eller lämna över arbetet till något inkassoföretag. Så du kan alltså få ett inkassokrav antingen från borgenären i fråga, eller det inkassoföretag han valt att anlita. Om du då alltså inte betalar kan kronofogdemyndigheten kopplas in och det kan då bli en så kallad utmätning.

När du utsätts för inkassoåtgärder så kommer det alltså att utövas påtryckningar på dig som gäldenär att du ska betala tillbaka din skuld. Rena påminnelser räknas inte som inkassoåtgärder.

Uppmaning att betala

Ett inkasso krav är en tydlig uppmaning till dig att betala eller anmäla en invändning mot kravet. Alltså förklara varför du anser dig att inte behöva betala skulden.

Om du då inte betalar så ansöker borgenären om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten d.v.s. att kronofogdemyndigheten hjälper den du är skyldig pengar att få dig att fullgöra dina förpliktelser.

När borgenären ansökt om betalningsföreläggande följer en särskild process, en så kallad summarisk process.

Föreläggande

Den summariska processen innebär att kronofogdemyndigheten ordnar med att du som har skulden får ett föreläggande. Ett föreläggande innebär att du får ett brev som förklarar att du måste betala eller fullgöra dina skyldigheter på annat sätt mot borgenären.

Du bör svara på detta för att kronofogdemyndigheten skall ha möjlighet att ta hänsyn till dina eventuella synpunkter och yttranden i ärendet, om du till exempel vill bestrida ärendet. Om du motsätter dig ärendet så överlämnas det till rätten för fortsatt utredning.

Om den som är sökande inte är nöjd med det rättsliga beslutet (utslaget) kan han överklaga även detta. Men den svarande kan i sin tur hindra att utslaget blir giltigt genom att ansöka om återvinning senast en månad efter det att utslaget meddelades.

Kostnader ökar

Du bör observera att för varje extra åtgärds som sätts in eller andra parter som anlitas så kan detta innebära att kostnaderna för dig ökar och detta är alltså inte bara dröjsmålsränta vi pratar om här. Vad det gäller dröjsmålsränta så finns det inget avtalat om detta i förväg så är det räntelagens regler som gäller.

Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller 30 dagar efter det att han skickat ut en räkning till dig. Så det bästa är att om du vet med dig att borgenärens fordring är riktig, betala den i så fall i tid. Om du har svårigheter med att betala hela din skuld så är det en bra idé att ringa den du har din skuld hos och se om ni kan ordna med någon typ av betalningsplan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *