Ordlista smslån

Sms lån och Ordlista

Betalningsanmärkning

Om du inte betalar en skuld i tid så kan kreditgivaren lämna ärendet till kronofogden. När de har fastställt betalningsskyldigheten för skulden registreras en betalningsanmärkning.

Den finns kvar i tre år och är kvar även om skulden betalas. Så länge du har en betalningsanmärkning kan du inte teckna några nya sms-lån.

Internetlån

Internetlån är i stort sett samma sak som sms-lån, men istället för att ansöka om lånet via ett sms använder man istället Internet för att ansöka. Annars är det samma villkor som för ett mobillån.

Kreditgivare

Den som lånar ut pengarna. Kallas även långivare eller borgenär.

Kreditprövning

En kreditprövning eller kreditupplysning innebär en granskning av den kreditsökandes återbetalningsförmåga. Kreditgivaren kontrollerar om det finns några betalningsanmärkningar och om kreditsökaren kan betala tillbaka lånet.

Kredittagare

Den som lånar pengarna. Kallas även låntagare eller gäldenär.

SMSlån

En typ av snabblån som innebär att man med hjälp av ett sms ansöker om att få teckna ett lån. Lånesumman brukar ligga mellan 1000 och 4000 kronor och ska betalas tillbaka på 30 dagar. Oftast har man pengarna på sitt bankkonto inom en kvart eller några timmar, i vissa fall dagen efter man ansökt om lånet.

Mobillån

Ett annat namn för sms-lån.

Ränta

Den avgift som långivaren tar för att låna ut pengarna. Men när det gäller sms lån brukar man inte behöva betala någon ränta. Se uppläggningsavgift.

Snabblån

SMSlån brukar även kallas för snabblån eftersom det går snabbt att ansöka om lånet, pengarna kommer snabbt in på kontot, men lånet ska också återbetalas snabbt igen.

Uppläggningsavgift

Den avgift som kreditgivaren tar för att lägga upp ett lån. När det gäller smslån så brukar kreditgivarna inte ta ut någon ränta. Istället tas en avgift upp för att täcka kostnaderna för lånet, den brukar variera mellan 400 och 600 kronor beroende på hur stor lånesumman är och den brukar kallas för uppläggnings-avgift eller handläggningskostnad.