Krav för bolån

Bolån och krav för att låna

En vanlig fråga vi får är oftast detaljer kring vad som generellt behövs för ett bolån. Det som vi dock börjat märka mer och mer de senaste åren är frågorna kring vilka möjligheter som finns för att ansöka om ett bolån/bostadslån om man är ensam sökande, dvs ensamstående.

Bolån som ensamstående

Möjligheterna för att få ett bolån om du är ensamstående är givetvis stora.
Däremot är ju lånebeloppet lite lägre än om du hade ansökt om bolånet med en annan medsökande. Detta beror endast på att banken vill försäkra sig om att du kan betala tillbaka bolånet, och inget annat.

Däremot går det ej att jämföra två olika lånekunder ifall en ensamstående person som har en månadsinkomst på 20.000 kr (innan skatt) ansöker om ett bolån, jämfört med en person som exempelvis har en månadsinkomst på 40.000 kronor i månaden.

Två sökande för bolån

I det första exemplet skulle det alltså behövas två sökande för bolånet ifall båda har en månadsinkomst på cirka 20.000 kr / innan skatt. Dessa två skulle alltså ha en total månadsinkomst på 40.000 kr/månaden, medan någon annan kanske själv tjänar 40.000 kr/månaden

exempel:
Du tjänar 20.000 kr/månaden, och ansöker om ett bolån som är 700.000 kronor. Banken anser att du klarar av att betala tillbaka detta med din månadsinkomst

Om du då skulle vilja ansöka om ett bolån för att köpa ett hus som kostar 2 miljoner kronor, så tackar banken nej till din låneansökan, dvs du får ett avslag på ditt bolån. Banken kräver att du har en medsökande eller borgensman på minst samma månadsinkomst som dig själv.

Stor inkomst för stort bolån

Om du däremot tjänar 40.000 kronor i månaden, beviljar banken ditt bolån på upp till 2 miljoner kronor, eftersom du själv tjänar lika mycket som två medelinkomsttagare (som i exemplet ovan).

Alltså: Ju mer du tjänar, desto mer kan du få beviljat i bolån på egen hand.
Ju mindre du tjänar, ju mindre kommer du få i bolån, och chansen att du behöver en medsökande ökar, i takt med att din inkomst minskar.